O mnie

Języki, głównie polski, zawsze były moim specjalnym hobby. Czytać nauczyłam się mając niespełna 3 lata, zaś aż do ukończenia liceum (szkoła o profilu filologicznym, z międzynarodową maturą - IB) startowałam w szkolnych i pozaszkolnych (gminnych i innych) konkursach literackich, ortograficznych, konkursach tłumaczeń, zajmując wyłącznie pierwsze miejsca. Wydaje mi się, że dzięki tak wczesnemu zdobyciu umiejętności czytania, nie robię błędów ortograficznych ani interpunkcyjnych. Już jako nastolatka podejmowałam się korekty prac licencjackich i magisterskich oraz tekstów prezentacji multimedialnych dotyczących sprzedaży gminnych terenów inwestycyjnych.
Jeśli chodzi o język angielski, uzyskałam certyfikaty językowe potwierdzające moje umiejętności w tym zakresie – najpierw 2000 roku certyfikat FCE, a następnie w 2003 roku CAE. Z języka niemieckiego zdawałam próbnie certyfikat DSD II i uzyskałam pozytywny wynik, jednak do egzaminu nie podeszłam ze względu na to, iż kolidował z moimi przygotowaniami do matury i egzaminu na studia na wydziale medycyny weterynaryjnej.
Podczas studiów wyróżniałam się w nauce łaciny, zdobywając niemal same oceny bardzo dobre z ćwiczeń i kolokwiów. W tym też czasie uczestniczyłam w korekcie językowej i merytorycznej tworzonego przez znajomych autorów książki Kobierzyce - przewodnik po gminie. Pisałam wówczas również teksty dla zespołów hardrockowych i heavymetalowych (Angel Dark, Misstress). W 2012 roku opublikowałam w nieistniejącym już serwisie Wydaje.pl dwa opowiadania z gatunku fantastyki słowiańskiej, które uzyskały wśród czytelników bardzo pochlebne opinie, wyrażone wysokimi ocenami (ok. 4,7/6 i 6/6 punktów). Obecnie przygotowuję do druku zbiór opowiadań dla młodzieży.
Mam bardzo rozległe zainteresowania, obejmujące etnografię polską, kulturę i historię mojego regionu – Śląska, a także medycynę i nauki przyrodnicze oraz trening i szkolenie zwierząt (głównie koni). By dać temu wyraz, w 2011 zaczęłam wraz z mężem prowadzić stronę www.na-szage.pl, traktującą o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym Śląska. W tym też czasie rozpoczęłam samodzielną naukę kolejnego języka – rosyjskiego i w 2012 roku posiadałam już jego znajomość na poziomie B1.
Na początku 2018 roku współpracowałam z Dolnośląskim Mobilnym Centrum Kultury w zakresie tłumaczenia z języka angielskiego tekstów specjalistycznych dla firmy meblarskiej. W tym samym roku wzięłam udział w konkursie literackim Piórko 2018 – na książkę dla dzieci. Mój tekst otrzymał pozytywną ocenę Komisji Opiniującej i został przekazany pod obrady Kapituły Nagrody. Aktualnie przygotowuję się do kolejnej edycji konkursu.